Syftet med denna kurs är att hjälpa människor med sorgbearbetning, antingen individuellt eller i grupp. Verksamheten bedrivs i Borås och närliggande kommuner och är religiöst obunden. Ansvariga kursledare är certifierade hos Institutet för Sorgbearbetning.

Programmet för Sorgbearbetning är ett mycketl beprövat och effektivt handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under kursen ser vi först på vår nuvarande uppfattning om vad sorg är och hur vi hanterat sorg tidigare. Därefter tar vi upp vilka förluster som påverkar våra liv, och genomför de steg som behövs för att kunna bearbeta sorgen och fullborda sorgearbetet.

Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Men det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor.

Vilka behöver då gå kursen? De som känner att sorgen efter en förlust påverkar livet på ett så negativt sätt att det vore en lättnad och befrielse att kunna flytta sorgen till en mer acceptabel plats i medvetandet(hjärtat.. Och det handlar inte om att glömma eller acceptera utan att just bearbeta och komma vidare.

Ring oss

Ring oss gärna och tala om din sorg, det kostar inget, 033-289044

Mer info

För ytterligare information ring oss eller besök vår hemsida för Sorgbearbetning på www.sorgsen.se

Ett lyssnande hjärta