Vi håller en kurs i personlig utveckling i gruppformat inkluderande coachning av deltagarna. Olika delmoment sammafogas beroende på behov till en kurs där samma deltagare träffas under två timmar i maximalt tio veckor. Det kan gälla rätt mental inställning, självkänsla, egenskaper, trygghet-risk, känslor-tankar-behov, tolkning och observation, rekrytering, konflikthantering m.m.

Deltagarna lär av kurshållaren, men i lika stor grad av varandra. Gruppformaten är unikt för att skapa positiv utveckling, medvetenhet, handling och goa känslor! Deltagrna får oftast en ny syn på sig själva och andra, på sitt eget ansvar, sin situation och vad man vill med sitt liv.

Mer info

För ytterligare information ring eller maila oss så vi kan diskutera uppläget för just er gruipp så vi bäst kan matcha ert behov.

Föreläsningar