Gruppcoachning
Gruppcoachning ger ökad förståelse för varandra och därmed bättre arbetsklimat, högre effektivitet och högre lönsamhet.

Med gruppcoaching får man individer att samarbeta, hjälpa varandra och känna glädje. När gruppen fungerar som den ska, blir den mer eff ektiv och bidrar till nå företagets övergripande mål. Högre lönsamhet och gladare medarbetare är bara några av många effekter.

Gruppen kan bestå av chefer, t.ex. en ledningsgrupp, eller medarbetare från samma arbetsplats.

Gruppcoachning hjälper gruppen att:
* Få nya perspektiv
* Se möjligheter istället för hinder
* Hitta nya sätt att kommunicera
* Klargöra och fokusera på gemensamma och individuella mål
* Skapa arbetsglädje, må bättre
* Öka förståelsen för varandras olikheter, att respektera varandra

Vi klargör nuläge, dvs ser hur arbetet i gruppen fungerar och upplevs. Vi belyser situationen med frågor, speglingar, sammanfattningar och utmaningar så att alla blir medvetna om gruppens och individernas beteenden. Vi ser på konsekvenser och alternativa förhållningssätt och får gruppen att utvecklas mot de mål som de själva accepterat. I de flesta fall coachar vi även gruppens deltagare individuellt.