Vi håller informativa, allvarliga, roliga och utvecklande föreläsningar inom olika områden, två till fyra timmar långa och anpassas efter ert önskemål. Syftet är oftast att göra åhörararna mer medvetna och mer motiverade - och inte minst kunniga och på bättre humör.
Att deltagarna interagerar och diskuterar är en självklarhet.

Coachande arbetssätt/ledarskap

Coach är ett ord som används i många olika sammanhang - kostcoach, hälsocoach, träningscoach, hundcoach, fotbollscoach, livscoach, viktcoach, relationscoach, affärscoach, karriärcoach, jobbcoach etc. Det är inte ovanligt att coach används i sammanhang som expert eller rådgivare. En coach är varken expert, rådgivare eller mentor. En coach ger inte expertråd eller lösningar baserade på egna värderingar. Istället ställs frågor så att klienten/kollegan kan hitta sina egna svar och lösningar.
Föreläsningen innehåller praktisk coachning, både av föreläsaren och deltagarna.

Rekrytering - konst eller vetenskap

En föreläsning om rekryteringsprocessen sedd med en rekryterares ögon, hjärna och hjärta.
Innehåll, bl.a; Varför anlitar ett företag en extern rekryterare, Behovsprofil - vad behöver företaget i form av kompetens, personlighet m.m., Hur tolkar man en annons, och hur svarar man på den, Vad är “The big five” i personlighetsananlys, Hur skall ett personligt brev utformas, Vilka frågor ställs på en intervju och varför, Vilka tester brukar genomföras, Kan jag påverka processen så jag får jobbet, Varför fick jag eller fick jag inte jobbet?

Normer

Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara "normalt" i ett visst sammanhang. Det handlar om vad som anses normalt att göra, säga, bete sig, röra sig osv. Normer handlar också om vilka människor vi förväntar oss finna på olika platser i samhället. De som passar in i normen kallar vi normala, de som är utanför normen kallas onormala eller bara konstiga.
Normer skall vare sig förväxlas med majoritet eller t.ex. ett företags policy. Normer har stor betydelse för jämställdhet och integration, på alla plan.

Sorgbearbetning

Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Men det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Vi går igenom Programmet för Sorgbearbetning som är ett mycket beprövat och effektivt handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under föreläsningen ser vi först på vår nuvarande uppfattning om vad sorg är och hur vi hanterat sorg tidigare. Därefter tar vi upp vilka förluster som påverkar våra liv, och diskuterar de steg som behövs för att kunna bearbeta sorgen och fullborda sorgearbetet.

Smärta

Samtidigt som förmågan att känna smärta är livsviktig är den också en plåga för många. Från det lilla gnagande onda i knäet till den stora, paralyserande värken som tar hela människan i besittning och präglar tillvaron dygnet runt.
Hälften av alla som går till doktorn gör det för att de har ont. Mer än en miljon svenskar lider av långvarig smärta som hindrar dem att leva fullt ut. Värken leder i sin tur ofta till andra symtom, som depression, ångest, trötthet och passivitet. Idag finns en helt ny kunskap och förståelse för dels hjärnans roll när det gäller smärtproblematik, dels nya smärtlindringsmetoder.

Självkänsal och självförtroende

Relationen med andra människor kan ge dig mer självkänsla, men också ta den ifrån dig. Tyvärr är det ofta vanligare att ha gott självförtroende än god självkänsla eftersom vi inte fyller på självkänsla i samma takt som den förbrukas. Vilket kan yttra sig i oro och stress, dåligt humör, nedstämdhet, dåliga relationer, konflikter privat och på jobbet, att inte kunna säga nej, utbrändhet m.m. Ja, egentligen kan dålig självkänsla påverka alla aspekter av vårt liv. Styrs ditt liv av lust eller rädsla?

Känslor, tankar och behov

Vad är skillnaden mellan tankar och känslor? När det händer något, kommer känslorna eller tankarna först? Varför agerar jag ibland på mina känslor och ibland inte? Vad är intuition? Vad säger mig mina känslor om mina behov? Hur uttrycker jag mina behov (om jag nu gör det?). Vi kommer också in på hur ord som t.ex. borde och måste påverkar vårt personliga ansvar.

Tid i vår tid

Frågan 'Vad är tid?' har sysselsatt de lärde i tusentals år, men är omöjlig att besvara utan att tiden sätts in i ett sammanhang. Vi har t.ex astronomisk, biologisk, filosofisk, fysikalisk, historisk, kulturell, mekanisk, medicinsk, psykologisk, upplevd och social tid. Och vi kan dela upp det ytterligare, inom fysikalisk tid har vi t.ex. Newtons syn på tid, relativitetsteori och kvantfysik.
Och hur påverkar vår syn på tid vår möjlighet att påverka vår egen tid under vår livstid? Kan vi få mer tid under vår livstid? Kan vi utnyttja tiden bättre? Kan vi förändra vår arbetstid så den passar bättre till vår inre biologiska tid? Kan vi få tiden att gå långsammare och kan vi leva till vi är 150 år gamla?

 

Mer info

För ytterligare information ring eller maila oss så vi kan diskutera upplägget för just er föreläsning så att vi bäst kan matcha ert behov.

Föreläsningar