Coachning
Ordet coach på engelska betyder buss eller turistbuss, dvs något som tar en person från en plats till ett önskat mål. Coachen sitter alltså inte bakom ratten, utan är hjälpmedlet vid transporten.

Vad klienten/ passageraren behöver veta eller få reda på är vilken plats denne befinner sig på (dvs. nuläget), vilket mål som önskas, tänkbar färdväg och eventuella hinder på vägen. Samt kanske kostnaden för transporten, och en färd- eller handlingsplan är ett bra hjälpmedel.

Sedan är liknelsen mellan en buss och en coach inte lika tydlig - för säg den buss som kraftfullt och empatiskt hjälper till med allt ovanstående samt gör resan både utmanande och rolig.